Series

STWC Series

STWC Sprint

STWC Endurance

STWC SERIES

 

STWC Sprint (50 min races)

STWC Endurance 

                   STWC Series

                    STWC Sprint / STWC Endurance

 

STWC Sprint

STWC staat voor Super Touring Car Cup. In 2017 beginnen we deze klasse voor betaalbaar racen met een minimum aan beperkingen. De klasse positioneert zich tussen clubraces en de gentlemen-serie. In 2018 organiseerden we een volledig jaar met 5 race weekenden (Zandvoort, Spa, Assen, Zolder, Zandvoort). Een mooie rondje in de buurt waar de raceweekenden 2 dagen duren. Tijdens een weekend rijden we 2 races van elk 50 minuten, Uiteraard voorafgegaan door kwalificatie en training. Tijdens de race is er een verplichte pitstop van 1 minuut waardoor racers hun auto kunnen delen. STWC.eu staat in principe open voor alle toerwagens, GT's en bepaalde silhouetten. Er zijn bijna geen technische beperkingen van toepassing. Er is een bandenreglement van toepassing voor Dunlop-banden waarbij Direzza ook zijn toegestaan. Om het veld bij elkaar te houden werken we met een klasse indeling op basis van cilindercapaciteit.

 

Onze reglementen voor de races biedt een optimale balans tussen veiligheid, raceplezier en ruimte voor techneuten om hun capaciteiten te tonen. Uitgangspunt is dat iedere deelnemer eerlijke kansen krijgt om te winnen en dat er altijd een sportieve strijd plaatsvindt, waarin alle coureurs respect opbrengen voor elkaars materiaal. Vanuit die gedachte zal de organisatie het reglement strikt handhaven..

 

STWC Endurance

Het concept is in lijn met STWC.eu. We beginnen de endurance-serie in 2018 en daarom doen we (slechts) 3 races in 2019. We rijden op Zandvoort, Assen en Spa Francorchamps. De races duren elk tussen de 200-240 minuten. Ook in dit kampioenschap is Dunlop onze banden leverancier waarbij Direzza ook toegestaan zijn. Normaal gesproken heeft een team minimaal 2 rijders en maximaal 4 rijders.

                    STWC Series

                      STWC Sprint / STWC Endurance

 

STWC Sprint

STWC stands for Super Touring Car Cup. In 2017 we start  this class for affordable racing with a minimum of restrictions. The class positions itself between club races and the gentlemen series. In 2018 we organized a full year with 5 competitions (Zandvoort, Spa, Assen, Zolder, Zandvoort). A nice round in the neighborhood where the race weekends take 2 days. During a weekend we work 2 races of 50 minutes each, of course preceded by qualification and a free practice. During the race there is a mandatory 1-minute stop that allows racers to choose to share their car. STWC.eu is basically open to all touring cars, GTs and certain silhouettes. Almost no technical restrictions apply. There is a tire liability for Dunlop tires Direzza are also allowed. To keep the field together we work with a class division based on cylinder capacity. 

 

Our regulations for the races offers an optimal balance between safety, racing fun and room for engineers to demonstrate their abilities. The basic principle is that each participant gets a fair chance to win. And that there are always sporting battle, in which all drivers show respect for each other’s material. With this in mind, the organization will strictly enforce the regulations.

 

STWC Endurance

The concept is in line with STWC.eu. We start the endurance series in 2018 therefor we do (only) 3 races in 2019. We drive on Zandvoort, Assen and Spa Francorchamps. The races are between 200-240 minutes each. Also in this championship you have to drive on Dunlop tires where Direzza are also possible. Normally a team has a minimum of 2 drivers and a maximum of 4 drivers. 

                STWC Series

                 STWC Sprint / STWC Endurance

 

STWC Sprint

STWC steht für Super Touring Car Cup. 2017 beginnen wir diese Klasse für erschwingliche Rennen mit einem Minimum an Einschränkungen. Die Klasse positioniert sich zwischen Vereinsrennen und der Gentlemen-Serie. Im Jahr 2018 haben wir ein volles Jahr mit 5 Wettbewerben (Zandvoort, Spa, Assen, Zolder, Zandvoort) organisiert. Eine schöne Runde in der Nachbarschaft, wo die Rennwochenenden 2 Tage dauern. An einem Wochenende fahren wir zwei Rennen zu je 50 Minuten, natürlich mit Qualifikation und freiem Training. Während des Rennens gibt es einen obligatorischen 1-minütigen Stopp, der es den Fahrern erlaubt, ihr Auto zu teilen. STWC.eu steht grundsätzlich allen Tourenwagen, GTs und bestimmten Silhouetten offen. Es gibt fast keine technischen Einschränkungen. Es besteht eine Reifenhaftung, für Dunlop-Reifen sind auch Direzza erlaubt. Um das Feld zusammenzuhalten, arbeiten wir mit einer Klassifizierung nach Zylinderkapazität.

 

Unsere Vorschriften für die Rennen bieten ein optimales Gleichgewicht zwischen Sicherheit, Rennspaß und Platz für Ingenieure, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Grundsätzlich gilt, dass jeder Teilnehmer eine faire Gewinnchance erhält. Und dass es immer einen sportlichen Kampf gibt, in dem alle Fahrer Respekt vor dem Material des anderen haben. Vor diesem Hintergrund wird die Organisation die Vorschriften strikt durchsetzen.

 

STWC Endurance

 

Das Konzept stimmt mit STWC.eu überein. Wir beginnen die Endurance-Serie im Jahr 2018, deshalb führen wir (nur) 3 Rennen im Jahr 2019 durch. Wir fahren in Zandvoort, Assen und Spa Francorchamps. Die Rennen dauern jeweils zwischen 200 und 240 Minuten. Auch in dieser Meisterschaft muss man mit Dunlop-Reifen fahren, wobei auch Direzza möglich ist. Normalerweise hat ein Team mindestens 2 Fahrer und maximal 4 Fahrer.

STWC Series is powered by

info@STWC.eu

 

Copyright @ All Rights Reserved

Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Lees meer
Accepteren